Will you describe the game?

RGBvn Wallpaper football Will you describe the game?A wife was angry with her husband who had a frivolous nature. She asked him:

- Where were you last night? You didn’t get home until near 2:00am. Do you think I don’t know?

The husband quickly defended himself:

– I went out to watch the Football Match next door. Alas! You know, England beat Germany 4 to 1. Oh how beautiful it was.

The wife knew very well the kind of story her husband would tell.

– Really? So, you will describe the game to me, won’t you?

Anh hãy tường thuật lại trận đấu ?

Cô vợ giận giữ hỏi chồng – một anh chàng tính hay lăng nhăng :

Tối hôm qua anh đi đâu mà mãi gần 2 giờ sáng mới về nhà ? Anh tưởng tôi không biết đấy hẳn ?

Anh chồng vội chống chế :

Thì ….thì anh đi xem bóng đá ở nhà bên chứ đâu ! úi giời, em biết không , đội Anh thắng Đức 4 – 1 mới đẹp làm sao!

Cô vợ thừa biết là chồng nói láo, bèn nói:

Thế hả? Vậy anh tường thuật lại trận đấu cho em nghe đi?