Will show him

newton weding2 Will show him

A young lady came home from a date, rather said. She told her mother,

– “Anthony proposed to me an hour ago.”

– “ Then why are you so sad?” her mother asked.

– “ Because he also told me he is an atheist. Mom, he doesn’t even believe there’s a Hell.”

Her mother replied, “ Mary him anyway. Between the two of us, we’ll show him how wrong he is.”

Sẽ chỉ cho nó biết

Một thiếu nữ trẻ trở về nhà sau cuộc hẹn hò, tỏ ra buồn rầu. Cô tâm sự với mẹ:

-“ Anthony đã cầu hôn con một giờ trước đây.”

-“ Thế thì tại sao mà con lại buồn bã như vậy?” người mẹ hỏi.

-“ Bởi vì anh ấy cũng nói với con anh ấy là người vô thần. Mẹ ạ, them chí anh ấy còn chẳng thèm tin là có địa ngục nữa.

– “ Cứ lấy nó đi. Sống với chúng ta, ta sẽ chỉ cho nó thấy là nó đã sai lầm như thế nào.”

Từ khóa:   · · · · · · · · · · · · · · ·