Why use your head against the ball?

footballhead Why use your head against the ball?His mother was scolding a football player:

- Alas, my son. I sat at home watching the football game on TV and I saw you jump up to use your head against the ball. Oh, how stupid you are, my son. You can use your hands or your feet to play football: That would be fine. Why must you use your head against the ball? You could get a trauma in your skull and brain and your life would be ruined…. Son?

Sao lại lấy đầu mà đánh bóng ?

Anh chàng cầu thủ bóng đá nọ đang bị mẹ la mắng :

Giời ơi , con ơi ! Tao ngồi nhà xem bóng đá trên T.V, cứ thấy mày nhảy lên , lấy đầu mà đánh bóng . Sao mà ngốc thế hả con ? Chơi bóng thì dùng chân hoặc tay mà chơi được rồi , ai lại cứ lấy đầu mà đánh bóng bao giờ ! Lỡ ra có bị chấn thương sọ não thì còn gì là đời , hở con?