Wear a neckerchief…to play football

girlplayer Wear a neckerchief...to play footballBefore a son had to go far away for a competition football match, his mother advised him.

- It is very cold there so you must dress warmly or you will catch a cold. Here, I’ve already prepared a sweater, some stockings and a neckerchief for you.

Her son grumbled.

- Alas, mom, it’s a waste of time to bring them because we have to take off everything except our “T” Shirts and Shorts when we play. They determine that.

-Well, if they won’t permit you to wear trousers and a sweater, then please ask them to let you wear a neckerchief so your neck will be warm or you’ll catch a sore throat. That would be bad.

Quàng khăn … chơi bóng đá

Trước khi con trai phải đi xa thi đấu bóng đá , bà mẹ dặn dò :

ở ngoài đó lạnh lắm , con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ kẻo bị cảm lạnh . Đây mẹ đã chuận bị khăn vớ , áo ấm cho con rồi đấy !

Anh chàng cầu thủ càu nhàu :

ôi,mẹ ơi ! Mang những thứ đó đi làm gì cho phí công , vì lúc thi đấu tụi con phải cởi tuốt ra , chỉ mặc áo thun ngắn tay với lại quần sooc thôi . Người ta quy định như thế mà !

Thôi ! Nếu họ không cho mặc quần dài , áo ấm thì cũng xin phép họ cho quàng cái khăn vào cho ấm cổ , kẻo rồi lại viên họng đấy con ạ!