Thành ngữ ngày hôm nay

Welcome Today T Thành ngữ ngày hôm nay Bạn có hiểu ‘beyond the pale’ nghĩa là gì không? Bạn đang tò mò , vậy thì hãy đọc bài viết này nhé!

Nếu ta muốn nói điều gì đó với ‘beyond the pale‘, nó có nghĩa là unacceptable (không thể chấp nhận được) và indecent (không đứng đắn, không hợp khuôn phép). Từ ‘pale’ trong cụm từ này không mang nghĩa của tính từ “màu nhạt, trắng, màu sáng”, mà thực tế nó là một danh từ được dùng theo nghĩa “một mẩu gỗ hay một cái cọc”. (Danh từ này hiện nay không phổ biến nữa nhưng thành ngữ này vẫn phổ biến).

Tuy nhiên, người ta vẫn dùng “a number of pales – một hàng cọc” để làm hàng rào, và bất kỳ cái gì nằm phía trong hàng rào đều được cho là an toàn. Vì vậy bất kỳ những cái gì “beyond the pale – phía bên ngoài hàng rào” đều được xem là bên ngoài khu vực được chấp nhận là “an toàn”.

“After he’s had a few beers his behaviour is often beyond the pale.” - Sau khi Anh ấy uống vài cốc bia thì hành động của anh ấy là không thể chấp nhận được.

“Her rude comments to my friends were really beyond the pale.” - Những lời bình thô bạo của cô ấy với bạn của tôi là thực sự không đứng đắn.