Princess Ruybet

Princess Princess Ruybet

A guy is taking a walk and sees a frog on the side of the road. As he comes closer, the frog starts to talk.

“ Kiss me and I will turn into a princess.” The guy picks the frog up and puts it in his pocket.

The frog starts shouting, “ Hey! Didn’t you hear me? I’m a Princess. Just kiss me and I will be yours!”

The guy takes the frog out of his pocket and smiles at it and puts it back.

The frog is really frustrated.

“ I don’t get it. Why won’t you kiss me? I will turn into a beautiful princess and do anything you ask”

The guy says, “Look, I’m a computer programmer. I don’t have time for girls. But a talking frog is cool!”

Nàng công chúa Ruybett

Một gã trai trẻ đang đi dạo thì gặp một con cóc bên đường. Khi anh chàng tiến lại gần hơn thì con cóc bỗng cất tiếng người:

-“Hãy hôn em và em sẽ biến thành một nàng công chúa.” Gã trai nhặt con cóc lên và đút nó vào túi.

Con cóc bắt đầu gào lên”

-“ Này! Anh không nghe thấy ta nói gì sao? Ta là một nàng công chúa. Hãy hôn ta và ta sẽ thuộc về anh.”

Gã trai rút con cóc trong túi ra mỉm cười với nó và lại đút nó vào chỗ cũ.

Con cóc thực sự thất vọng:

-“ Ta thực sự không hiểu. Tại sao nhà người không hôn ta? Ta sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp và làm theo những gì nhà người yêu cầu.”

– “ Hãy nghe đây, ta là một lập trình viên máy tính. Ta chẳng có thời gian cho các cô gái. Nhưng nói chuyện với một con cóc thì cũng làm ta dễ chịu.”