Pretend

bireme 1 PretendAlthough this married couple enjoyed their new fishing boat together, it was the husband who was behind the wheel operating the boat. He was concerned about what might happen in an emergency. So one day out on the lack he said to his wife.

“Please take the wheel, dear. Pretend that I am having a heart attack. You must get the boat safely to shore and dock it.”
So she drove the boat to shore.

Later that evening, the wife walked into the living room where her husband was watching television. She sat down next to him, switched the TV channel, and said to him,

“Please go into the kitchen, dear. Pretend I’m having a heart attack and set the table, cook dinner and wash dishes.”

Cứ cho rằng

Mặc dầu đôi vợ chồng đó rất thích đi trên chiếc thuyền đánh cá mới của họ cùng với nhau, nhưng người chồng thường là người ngồi sau tay láI và điều khiển con thuyền. Anh ta lo lắng về điều có thể xảy ra trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế một ngày khi đang ở giữa hồ anh ta nói với vợ rằng:

“ Hãy cầm lấy bánh lái, em yêu. Cứ cho rằng anh đang bị đau tim. Em hãy làm sao để thuyền vào bờ một cách an toàn và cho nó vào bến.”
Người vợ lái con thuyền vào bến.

Sau đó vào buổi tối, người vợ đi vào phòng khách nơi người chồng đang xem tivi. Chị ngồi xuống cạnh chồng, đổi kênh truyền hình, và nói với anh:

“Hãy đi xuống bếp, anh yêu. Cứ cho rằng em đang bị đau tim nên hãy dọn bàn, nấu bữa tối và rửa bát đĩa.”