Practice makes perfect

are you successful Practice makes perfect“Có công mài sắt có ngày nên kim” là câu tục ngữ Việt Nam có ý nghĩa rằng trong bất kỳ công việc gì nếu bạn kiên trì, quyết tâm, chăm chỉ, chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Người Mỹ cũng có một câu tục ngữ mang ý nghĩa tương tự: “Practice makes perfect”.

Câu tục ngữ “Practice makes perfect” được sử dụng phổ biến nhất ở Mỹ. Ông bà, cha mẹ thường dùng câu nói này để động viên con cháu họ khi chúng bắt tay vào làm công việc mới hay khi chúng gặp khó khăn và muốn từ bỏ. Ở Mỹ, bạn thường nghe thấy câu nói:

  • I know these math problems are frustrating, John, but keeping trying. Practice makes perfect.

(John, bố biết những bài toán này làm con nản trí, nhưng hãy cố gắng lên con. Có công mài sắt có ngày nên kim mà).

“Practice makes perfect” mang ý nghĩa: Luyện tập càng nhiều sẽ càng giỏi hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn giỏi về một khía cạnh, lĩnh vực nào đó, thì bạn nên luyện tập thật nhiều.

  • See how fast you are getting better at the guita? Practice makes perfect.

(Con có nhận thấy con tiến bộ nhanh như thế nào trong việc chơi ghi-ta không? Có công mài sắt có ngày nên kim đấy con ạ).

Từ “practice” có nghĩa là: Luyện tập (do something regularly); “perfect” mang ý nghĩa: kết quả mỹ mãn nhất mà bạn đạt được (the best you can be). “Practice makes perfect” muốn truyền đạt đến chúng ta một thông điệp rằng: Con đường dẫn đến thành công chính là luyện tập thường xuyên.

If you want to become a famous actress, Mary, then you must keep working. Practice makes perfect.

(Mary, nếu con muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, thì con phải không ngừng luyện tập. Có công mài sắt có ngày nên kim mà).

Câu tục ngữ “Practice makes perfect” khuyến khích chúng ta không ngừng rèn luyện để ngày càng giỏi hơn trong lĩnh vực của mình.

  • Come on boys, do it again! I believe that you will be able to do it. Practice makes perfect!

(Nào các cậu bé, hãy làm lại đi nào! Tôi tin rằng các cậu sẽ có thể làm được. Có công mài sắt có ngày nên kim phải không các chàng trai!)

Tất cả chúng ta đều biết rằng kiên trì và chăm chỉ là nhân tố quyết định dẫn đến thành công. “Practice makes perfect” chính là chiếc chìa khoá quan trọng mà bạn cần ghi nhớ.

Internet