Phân biệt zero và no

nss 1279113883 Phân biệt zero và noTrong khi sử dụng Tiếng Anh đôi lúc chúng ta vẫn có thể nhầm lẫn khi sử dụng “zero’’ và “no”. Sau đây là những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng của hai từ đó:

1. Giống nhau:

Cả “zero’’ “no” đều đứng trước danh từ không đếm được, số ít hay số nhiều. Và cả hai từ đều gần bằng nghĩa với “not any”:

- “Zero”:

“Zero” luôn đứng trước một danh từ số nhiều đếm được:

Ví dụ:

Zero degrees centigrade is the same as 32 degrees fahrenheit. (0 độ C thì bằng 32 độ) “degrees” – đếm được, số nhiều

“Zero” đi với được hầu hết mọi danh từ không đếm được:

Ví dụ:

We are likely to see zero growth on the stock market this year. (Chúng tôi muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bằng không trên thị trường chứng khoán năm nay)

Tương tư với câu:

We are not likely to see any growth on the stock market this year. (Chúng tôi không muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bằng không trên thị trường chứng khoán năm nay)

- “No”:

Khi đi với danh từđếm được, “no”thường đi với danh từ số nhiều, sẽ tạo cảm giác dễ nghe và dễ hiểu hơn cho người nghe: Ví dụ:

It was early December and there were no leaves on the trees. (Vào đầu tháng 12 và không còn chiếc lá nào trên cây.)

No dogs, unless they are on a lead, are allowed in the flower garden. (Chó không được phép vào vườn hoa chỉ trừ khi có người dẫn đi.)

No road accidents were reported in Chelsea throughout August. (Không có tai nạn nào được ghi nhận tại Chelsea trong tháng 8.)

He must lead a lonely life in that village: he has no wife and no children.

(Anh ta phải sống một cuộc đời đơn độc trong ngôi làng đó: Anh ta không có vợ và không con)

2. Khác nhau:

-  “Zero’’ là một số đếm có nghĩa là 0 và chúng ta có thể dùng “zero” tương tự như các số đếm bình thường khác

Ví dụ:

If you don’t learn hard, you will get zero mark in the final exam.

(Nếu bạn không học tập chăm chỉ, bạn sẽ bị điểm không trong kì thi cuối năm)

- “No” là một lượng từ diễn tả số lượng giống như “all“, “every“, “many“, “some“, “any“, “each“, “either“, “one“, “another“. Từ này có nghĩa gần giống với “not” hoặc “not any” và thường được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh. Hãy so sánh những câu sau:

Ví dụ:

I have no idea what he is referring to.” (nhấn mạnh hơn)

(Tôi không biết anh ấy đang nói về điều gì).

So với:

I don’t have any idea what he is referring to.” (kém nhấn mạnh hơn)

Ví dụ:

No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam. (nhấn mạnh hơn)

(Không một học sinh nào ở trường trung học cơ sở tại New Town đạt điểm cao nhất trong kì thi cuối năm).

Và:

There weren’t any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of- year exam. (kém nhấn mạnh hơn) I’m sorry. I’ve got no time for that this afternoon. (nhấn mạnh hơn)

(Xin lỗi, chiều nay tôi không có thời gian cho việc này).

Và:

I’m sorry. I haven’t got any time for that this afternoon. (kém nhấn mạnh hơn)