Nói và viết tắt trong tiếng Anh

nss 1275875168 Nói và viết tắt trong tiếng AnhLối nói và viết tắt trong tiếng Anh thường bắt gặp trong giao dịch thân mật, bạn bè, suồng sã hoặc đôi khi bắt gặp ở các ca từ của một số bài hát…Minh xin giới thiệu một số cách nói và viết tắt thường được sử dụng trong tiếng Anh để bạn tham khảo.

1. Trong văn nói

- gonna = is / am going to (do something)

“I’m gonna call him now.”

(Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay)

- wanna = want to

“I wanna speak to you.”

(Tôi muốn nói chuyện với anh)

- gotta = has / have got to (or have got)

“I gotta go!”

(Tôi phải đi rồi)

- innit = isn’t it

“It’s cold, innit?”

(Trời có lạnh không?)

- ain’t = isn’t / haven’t / hasn’t

“He ain’t finished yet.”

(Anh ta vẫn chưa hoàn thành)

“I ain’t seen him today.”

(Hôm nay tôi chưa gặp anh ta)

- ya = you

“Do ya know what I mean?”

(Bạn có hiểu ý tôi không vậy?)

- lemme = let me

Lemme see … tomorrow’s a good time.”

(Để tôi xem nào…ngày mai đẹp đấy)

- whadd’ya = what do you …

Whadd’ya mean, you don’t want to watch the game?”

(Ý bạn là gì vậy, bạn không muốn xem phim à?)

- dunno = don’t / doesn’t know

“I dunno. Whadd’ya think?”

(Tôi không biết. Bạn nghĩ gì vậy?)

2. Trong văn viết

Numbers (số)

- 2 = to / two

- 4 = for / four

- 8 = ate

Letters (chữ cái)

- U = you

- C = see

- B = be

- CU L8r = see you later (gặp lại bạn sau)

- msg = message (tin nhắn)

- pls = please (vui lòng, làm ơn)

- cld = could

- gd = good

- vgd = very good (rất tốt)

- abt = about

- ths = this

- asap = as soon as possible (càng sớm càng tốt)

- tks = thanks

- txt = text

- LOL = lots of love / laugh out loud

- x = a kiss!

Trên đây chỉ là một số cách viết tắt đơn giản và phổ biến hiện nay. Chúc bạn sưu tập được nhiều cách nói và viết khác trong tiếng Anh!