Những lò đào tạo nhân tài châu Á

UOHK Những lò đào tạo nhân tài châu ÁTrong Top 10 trường đại học hàng đầu châu Á, Trung Quốc và Nhật Bản là những quốc gia có chất lượng giáo dục đại học tốt nhất.

“Times Higher Education (THE)”, một tạp chí giáo dục ở London vừa công bố xếp hạng hàng năm các trường đại học trên thế giới. Đây là đợt xếp hạng lần thứ 7 của THE.

Cơ sở xếp hạng dựa trên những tiêu chí: giảng dạy, nghiên cứu và truyền đạt kiến thức.

Sau đây là top 10 trường đại học hàng đầu châu Á.

1. Đại học Hong Kong

UOHK Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Hong Kong, Trung Quốc.
Xếp loại thế giới: 21
 

2. Đại học Tokyo

tokyo Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Tokyo, Nhật Bản
Xếp hạng thế giới: 26


3. Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang

pohang uni Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Pohang, Hàn Quốc
Xếp hạng thế giới: 28

4. Đại học Quốc gia Singapore

NUS Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Kent Ridge, Singapore
Xếp hạng thế giới: 34

5. Đại học Melbourne

Melbourneuniversity Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Melbourne, Australia
Xếp hạng thế giới: 36


6. Đại học Peking

peiking Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Bắc Kinh, Trung Quốc
Xếp hạng thế giới: 37

7. Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong

133hkust Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Hong Kong, Trung Quốc
Xếp hạng thế giới: 41

8. Đại học Quốc gia Australia

ANU Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Canberra, Australia
Xếp hạng thế giới: 43 (đồng hạng)

9. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

USTC Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Hợp Phì, Trung Quốc
Xếp hạng thế giới: 49 (đồng hạng)
 

10. Đại học Kyoto

kyoto Những lò đào tạo nhân tài châu Á
Kyoto, Nhật Bản
Xếp hạng thế giới: 57

Theo Xinhuanet