Ngữ pháp cơ bản: Mạo từ A, AN, THE

ef2b766ebdb220510298491db0472a02 Ngữ pháp cơ bản: Mạo từ A, AN, THE Số câu: 10 câu. Bạn chọn đáp án đúng với kết hợp mạo từ A hoặc AN hoặc THE vào chỗ trống sao cho đúng nhất dựa theo ngữ cảnh.

{iframe height=”1700″}https://www.amec.com.vn/English/chonaanthe.htm{/iframe}