Lullaby

Halloween Baby Mickey Pluto LullabyJoe and Helen Mills had two children. One of them was six, and the other was four. They always resisted going to bed, and Helen was always complaning to Joe about this, but as he did not come home from work until after they had gone to bed during the week, he was unable to help except at weekends.


Joe considered himself a good singer, but really his voice was not at all musical. However, he decided that, if he sang to the children when they went to bed, it would help them to relax, and gradually they would go to sleep.

He did this every Saturday and Sunday night until he heard his small son whisper to his younger sister.

“ If you pretend that you’re asleep, he stops!”.

Khúc hát ru

Joe và Helen Mills có hai đứa con nhỏ. Một đứa lên sáu còn đứa kia lên bốn. Chúng luôn chống lại lệnh bắt đi ngủ. Helen rất hay phàn nàn với Joe về điều này. Nhưng trong nhữngngày làm việc trong tuần không bao giờ Joe về nhà trước giờ chúng đi ngủ, cho nên anh không giúp gì được cho Hellen trừ những ngày cuối tuần.

Joe cứ tự cho mình là một ca sĩ giỏi, nhưng thực ra giọng của anh ta chẳng có nhạc điệu chút nào. Tuy nhiên anh vẫn khẳng định rằng nếu anh hát cho bọn trẻ nghe khi chúng đi ngủ thì chắc sẽ giúp chúng thoải mái tinh thần và dần dần đi vào giấc ngủ.

Tối thứ bảy, chủ nhật nào Joe cũng làm như vậy cho đến một đêm anh nghe thấy cậu con trai thì thầm với em nó:

– “ Nếu em cứ giả vờ là ngủ rồi thì bố sẽ ngừng hát đấy!”