Let your father replace you to play

080825022701 652 978 Let your father replace you  to playA mother was talking to her football player son

- My son, my friend will bring her daughter to visit our family this afternoon and you can see her. Remember to stay home.

The young man was unwilling:

- Aw, mom, this afternoon I have to go to play football. So how can I stay home?

- No one will die if you beg for a little time off.

- I just can’t,mom.This afternoon’s matchisvery important. I have to attend it at any cost.

- Ah! So, you’ll stay home and I’ll tell your dad to go to replace you. Is that OK?

Để ba con đá thay cho

Bà mẹ bảo con trai (là cầu thủ bóng đá)

- Con à ! Chiều nay có bà bạn của mẹ dẫn con gái bà ấy sang nhà ta chơi cho con coi mắt . Con nhớ ở nhà nhé !

Chàng trai nhăn nhó :

- Trời ! chiều nay con phải đi thi đấubóng đá rồi , ở nhà làm sao được ?

- Thì con xin nghỉ một bữa đi , có chết ai đâu !

- Không được mẹ ơi ! Trận cầu chiều nay rất quan trọng ; bằng giá nào con cũng phải đi

- à, hay là con cứ ở nhà đi , để mẹ bảo ba con đi đá thay cho là được chứ gì ?