I’m here already

doctor I’m here alreadyMary wanted to be a nurse when she lefl school, but in the meantime, she joined the Red Cross and had some limited training.

She was taught that, in case of an accident – and they were plentiful in her town – she should give first aid at once and then send for a doctor.

One day, there was an accident in a busy street, and when Mary arrived soon after, she saw a man bending cover a woman who had been accidentally knocked down by a car and was lying motionless in the street.

Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd that she was a Red Cross nurse and began to help the wounded woman.

After a few minutes, the man who had been bending over the woman when Mary arrived touched her on the shoulder and said. “When you reach the part about sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

Tôi đã có mặt ở đây rồi

Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.

Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.

Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động trên đường do bị ô tô đâm phải.

Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu cấp cứu người bị nạn.

Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:

– “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có mặt ở đây rồi.”