I’ll never go to watch a football game again!

thanh pho cua bong da2608 Ill never go to watch a football game again!A football supporter told her husband:

- I’ll never come to see another football game again.

- Why? Do you think they played badly?

- No! I agree that the game was interesting, but then I saw that scene at the end of the match when some of the losing team were so sad and the others were crying. It was so “cold blooded” when the members of the winning team were dancing and singing with animation. How could they be so happy when others were suffering so much?

Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

Một nữ cổ động viên bảo chồng :

Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa !

Sao thế ? Họ đá không hay à ?

Công nhận là có hay, nhưng em thấy có cảnh tượng lúc kết thúc trận đấu sao mà tàn nhẫn quá. Bên thua thì kẻ buồn bã chán nản, người thì khóc. Còn bên thắng thì hò reo, mùa hát tưng bừng. Làm sao mà họ lại có thể vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác được như thế cơ chứ ?