I’ll ask them to change to a different card color

yellowCard Ill ask them to change to a different card colorWhen her young son came home from a football match with a sad face, the mother asked:

- Why are you so sad?

-I was offered a “yellow” card by the referee, Mom.

-Don’t you like a yellow card? So, what color would you like? Tell me and I’ll go to meet the referee and beg him to offer you a card with a different color.

Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

Thấy cậu con trai đi thi đấu tranh cúp bóng đá thiếu niên về mặt buồn thiu , bà mẹ hỏi :

Sao con buồn thế ?

Con bị trọng tài “tặng” một thẻ vàng mẹ ạ !

Con không thích thẻ vàng à ! Thế con thích thẻ màu gì để mẹ đi gặp ông trọng tài , mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé ?