How can he explain it?

children eng How can he explain it?An old gentleman was walking slowly along a street one day when he saw a little boy who was trying to reach a door bell which was too high for him.

He was a kind – hearted old man, so he stopped and said.

“I will ring the bell for you.”

And then he pulled the bell so hard that it could be heard all over the house.

The little boy looked up at him and said.

“ Now we will run away. Come on”

And before the old gentleman knew what was happening, the naughty boy had run round the corner of the street, leaving the man to explain to the angry owner of the house why he had rung the bell.

Ông cụ biết giải thích sao đây

Một ngày nọ, có một ông lão chậm rãi đi bộ dọc theo khu phố thì chợt trông thấy một cậu bé đang cố gắng với tay kéo chuông cửa treo quá cao đối với nó.

Ông lão là một người tốt bong nên dừng lại và nói:

“ Ta sẽ kéo chuông cho cháu”

Sau đó cụ kéo chuông thật mạnh khiến tiếng chuông kêu vang khắp trong ngoài nhà.

Cậu nhỏ ngước nhìn lên ông và dục:

– “ Bây giờ thì chúng ta phải chạy ngay. Nào chạy thôi.”

Và trước khi ông lão kịp hiểu ra câu chuyện thì cậu bé ngỗ nghịch đã chạy vòng qua góc đường, để mặc ông lão đang phân trần với chủ nhà đang bực mình vì lí do tại sao ông lại kéo chuông.