Hơn 30% giáo viên bị đe dọa mỗi ngày

teacher secondarymanwhiteboard Hơn 30% giáo viên bị đe dọa mỗi ngàyTheo kết quả của một cuộc điều tra được công bố vào tháng 4, có hơn một phần ba giáo viên giảng dạy trong những trường học dành cho các học sinh đặc biệt bị đe dọa mỗi ngày.

Hơn hai phần năm số giáo viên bị xâm phạm thân thể mỗi ngày và gần một phần năm (19%) phải đối mặt với những lời hăm dọa. Đây là số liệu được công bố bởi Hiệp hội giáo viên quốc gia và Ủy ban giáo viên nữ (NASUWT). Cứ 1 giáo viên trong số 10 người vừa bị đe dọa vừa bị xâm hại bởi những hành động bạo lực hoặc bị trộm cắp tài sản. Ba phần tư trong số đó bị quấy rối mỗi ngày.

Hơn 1.400 giáo viên giảng dạy trong những trường học đặc biệt, những cơ quan liên quan đến học sinh và các cơ quan chuyên ngành khác đã được hỏi ý kiến trong cuộc điều tra này.

Nhiều giáo viên khẳng định rằng họ đã không được lãnh đạo của mình ủng hộ và thông cảm về những khó khăn mà họ phải đối mặt trên lớp học.

Hơn ba phần tư giáo viên nói rằng họ mất khoảng 2 giờ mỗi ngày để ứng phó với những học sinh ngỗ ngược. Chỉ một phần nhỏ những vụ việc đó được báo cáo lên nhà trường và chỉ có một phần ba trong số những lần báo cáo đó được giải quyết hợp lí.

Bà Chris Keates – tổng thư kí của NASUWT cho biết: “Bị lạm dụng hay tấn công là những hành động không thể chấp nhận được ở bất cứ một môi trường làm việc nào. Cuộc điều tra này không chỉ cho thấy rằng tình trạng giáo viên bị lạm dụng đang ngày càng tăng mà còn cho thấy rằng có một sự ngầm hiểu là các giáo viên buộc phải chấp nhận điều này như là đặc trưng của nghề nghiệp. Nhưng chắc chắn là không có một sự ngầm hiểu nào về việc các giáo viên nên phải tha thứ cho những hành động lạm dụng hay tấn công của những học sinh mà họ dạy.”

Theo Times