Học bổng Excellence 2012 tại ESSEC Business School

hoc bong excellence du hoc Phap 300x199 Học bổng Excellence 2012 tại ESSEC Business SchoolDu học Pháp: Thông tin về chương trình học bổng Excellence 2012 tại ESSEC Business School, Pháp dành cho các sinh viên quốc tế.

Đất nước: pháp

Chuyên ngành: Kinh doanh và quản lý

-Ngành phụ: Quản lý

Bậc học: Thạc sĩ

Trường đại học: ESSEC Business School

Mô tả học bổng:

Học bổng Excellence của ESSEC sẽ không được cộng dồn chung với các học bổng khác từ Chính Phủ hay Hội Đồng Châu Âu (EIFFEL, ALBAN, etc). Tuy nhiên, trước khi có kết quả từ các chương trình học bổng khác, tất cả ứng viên đăng ký chương trình Thạc sĩ của ESSEC chuyên ngành Quản lý đều được xem xét cho chương trình học bổng này.

Yêu cầu: Ứng viên phải đăng ký học chương trình Thạc sĩ của ESSEC Business School và sẽ được xem xét tự động cho chương trình học bổng Excellence.

– Có bằng Đại học hay tương đương với số năm học tối thiểu 3 năm ngoài nước Pháp.

– Có khoảng 3 đến 6 tháng kinh nghiệm là 1 lợi thế.

– Thông thạo tiếng Anh hay Pháp.

– Tối đa 32 tuổi.

– Have taken one of the following tests: GMAT or TAGE MAGE

– GMAT: 692 và Tage-Mage: 364

– TOEFL (580/90), IELTS (6.5) hay TOEIC (800)

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 17 tháng 3 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Đăng ký online tại:

http://scolarite.essec.fr/pls/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon?essec_wapp=B1

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.essec.edu/programs/master-of-science-in-management/admission/international-degree.html

Download chi tiết về chương trình đăng ký: http://www.essec.edu/fileadmin/user_upload/Rubrique_Programmes/Grande-Ecole/instructions-candidature.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·