Heavy weight rivals?

boyandfootball Heavy weight rivals?Some little boys were arguing about football.

-Whydotheycalltheplayersonteam”A”the “Heavyweight Rivals?”

-Why do you ask such a stupid question? They are the players who are fed well so they will have a big body. And, if they have a big body then it’s for sure that they will have a heavy weight. Right?

Đối thủ nặng ký

Mấy cậu bé đang tranh cãi về bóng đá:

Sao người ta lai gọi các cẩu thủ A là “những đối đối thủ nặng ký” nhỉ?

Thế mà cũng hỏi ! Vì họ là những cầu thủ được bồi dưỡng tốt nên có thể lực to lớn . Mà đã to lớn thì chắc chắn là phải nặngký chứ sao nữa !