He is future brother – in – law

soccer He is future brother   in   lawThe Referee of a loosing Football team was seriously criticizing a player.

- Why, when you were face to face with the Goalkeeper and only eleven meters from the goal, didn’t you shoot straight into theopposingteam’sgoal? Everyone could see that you deliberately kicked the ball out.

-Yeah!… Please sympathize with me because that team’s Goalkeeper is my future brother- in- law.

Anh ta là anh vợ tương lai của tôi

Huấn luyện viên của đội bóng bị thua nghiêm khắc phê bình một cầu thủ

Tại sao khi đối mặt với thủ môn ở cự ly chỉ có 11m mà anh không sút thẳng vào cầu môn đối phương ?Ai cũng thấy rõ là anh cố tình đá bóng ra ngoài !

Dạ … Anh thông cảm ! Bởi vì anh chàng thủ môn của đội kia là…anh vợ tươnng lai của tôi ạ !