He drew it all himself

vetranh He drew it all himselfTeacher: Who helped you to draw this map, Jack?


Jack: Nobody, sir.

Teacher: Didn’t your brother help you?

Jack: No, sir. He drew it all himseil.

Chỉ mình anh ấy vẽ

Giáo viên: “Ai đã giúp em vẽ tấm bản đồ này, Jack?”

Jack: “Không ai hết, thưa thầy.”

Giáo viên: “Có phải anh của em đã giúp em không?”

Jack: “Không, thưa thầy. Anh ấy vẽ một mình thôi ạ.”

Từ khóa:   · · · · ·