Grass

grass GrassOne afternoon, a wealthy lawyer was riding in the back of his limousine when he saw two men eating grass by the road side. He ordered his driver to stop and he got out to investigate.

“Why are you eating grass?”, he asked one man.

“We don’t have any money for food,” the poor man replied.

“Oh, come along with me then.”

“But sir, I have a wife with two chirlden!”

“Bring them along! And you, come with us too!”, he said to the other man.

“But sir, I have a wife with six children!” the second man answered.

“Bring them as well!”

They all climbed inton the car, which was no easy task, even for a car as large as the limo. Once underway, one of the poor fellows says,

“Sir, you are too kind. Thank you for taking all of us with you.”

The lawyer replied, “No problem, the grass at my home is about two feet tall.”

Cỏ

Một buổi chiều nọ, khi một luật sư giàu có đang ngồi trong chiếc xe li-mu-din thì nhìn thấy hai người đàn ông đang ăn cỏ bên đường. Ông ta yêu cầu người lái xe dừng lại để ra ngoài tìm hiểu.

-“ Tại sao anh lại ăn cỏ?”, ông ta hỏi một người đàn ông.

-“Chúng tôi không có tiền để mua thức ăn,” người đàn ông nghèo khổ trả lời.

-“Ồ, thế thì hãy đi theo tôi.”

-“Nhưng thưa ngài, tôi còn có một người vợ và hai đứa con!”

-“Hãy mang họ theo luôn! Và cả anh nữa hãy đi với chúng tôi!”, ông ta nói với người đàn ông khác.

-“Nhưng thưa ngài, tôi có một người vợ và sáu đứa con!”, người đàn ông thứ hai trả lời.

-“Hãy mang cả họ theo nữa!”

Thế rồi cả đám người trèo lên ô tô, việc này thật chẳng dễ dàng gì, ngay cả với chiếc xe li-mu-din rộng rãi. Trên đường đi một trong hai người đàn ông nghèo khổ nói:

– “Thưa ngài, ngài rất tốt bụng. Cám ơn ngài vì đã để bọn tôi theo ngài.”

-“Không có gì đâu, cỏ ở nhà tôi cao gần hai fít cơ,” vị luật sư đáp lời.