Famous people

people marco polo Famous peopleOne evening, Mrs. Alda asked her husband to take her to a very expensive restaurant in the city, because a lot of movie starts and other famous people ate there, and she was curious to see some of them.

Soon after Mr. and Mrs. Alda had ordered their meal, a very attractive man and a woman came into the restaurant and sat down at a table nearby. They were beautiful dressed, and Mrs. Alda said to her husband, “Look at those people, George! I’m sure I’ve seen their pictures somewhere.”

The man and the woman gave their order to the waiter, and when he brought Mr. and Mrs. Alda their soup, Mrs. Alda said to him,

“Who are those people? Do you know them?”

“Oh, they’re nobody famous,” he answered at once.

“Really?” Mrs. Alda asked with surprise. “How do you know that?”

“Because they asked me who you were,” he answered.

Những người nổi tiếng

Một tối, bà Alda nói chồng đưa bà tới một nhà hàng rất sang trọng trong thành phố vì có nhiều minh tinh màn bạc cùng những nhân vật nổi tiếng đến ăn ở đó và bà tò mò muốn trông thấy họ.

Chẳng bao lâu sau khi ông bà Alda gọi thức ăn thì có một người đàn ông và một người đàn bà quyến rũ bước vào nhà hàng, họ ngồi xuống một bàn gần bàn của bà Alda. Họ ăn mặc rất đẹp và bà Alda nói với chồng:

-“Anh George, nhìn họ kìa! Em chắc đã thấy hình của họ ở đó đấu rồi.”

Người đàn ông và người đàn bà kia kêu món ăn họ muốn và khi anh hầu bàn đưa món súp cho ông bà Alda, bà Alda hỏi anh:

-“Những người đó là ai thế? Anh có biết họ không?”

-“À, họ không phải là những người nổi tiếng đâu,” anh hầu bàn trả lời ngay.

“Thật không? Làm sao anh biết được điều đó? Bà Alda ngạc nhiên hỏi.

-“Vì họ cũng hỏi tôi xem ông bà là ai,” anh hầu bàn trả lời.