Elision – nuốt âm

EDITEDElision4628 Elision – nuốt âm Tiếng Anh quả là một kho tàng khá phng phú và thú vị? Có rất nhiều yếu tố tạ nên tính đặc trưng ch ngôn ngữ phổ biến này và nuốt âm (Elisin) chính một trng những yếu tố tạ ra sự khác biệt của ngôn ngữ mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trng bài luyện nói ngày hôm nay.

Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hặc cả âm tiết) trng một từ hặc một cụm từ khiến ch người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ ké the âm tiết trng từ sẽ bị giảm.

Chú ý:

Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

- Phụ âm “v” trng “f” khi nó đứng trước phụ âm.

Ví dụ: lts f them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /

- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).

Ptat / pə’teitəʊ / => / p’teitəʊ /

Tmat / tə’mɑ:təʊ / => / t’mɑ:təʊ /

Canary / kə’neəri / => /k’neəri /

- Phụ âm ở giữa trng nhóm phụ âm thức tạp

Lked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /

Acts / ækts / => / æks /

Bây giờ các bạn đã phần nà hiểu được vì sa phải nuốt âm khi học tiếng Anh rồi nhé. Hãy thử luyện tập với các từ vựng và các nhóm từ trên mà không nuốt âm, chắc chắc sẽ là rất phiền tái. Chúc các bạn học tập tốt!