Du học Pháp ngành Y – Dược

Các trường đào tạo y dược nằm trong hệ thống LMD của Châu Âu, được đào tạo trong một trường đại học tổng hợp liên kết với Trung tâm Đại học Y khoa (CHU).
Năm thứ nhất là năm học chung (PACES) cho bốn chuyên ngành : y – dược (+ vật lý trị liệu), phẫu thuật nha khoa, dược và ngành hộ sinh cho phép tham gia vào 4 kỳ thi riêng biệt. Mỗi kỳ thi xác định bảng xếp hạng Numérus Clausus (tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trong từng năm cho tất cả các ngành). Việc học tiếp của thí sinh được xác định dựa theo thứ hạng đạt được trong bảng xếp hạng. Sinh viên chỉ được học lại PACES một lần.
du hoc phap nganh y duoc 1024x682 Du học Pháp ngành Y   Dược
HÌNH THỨC TUYỂN SINH NGÀNH Y – DƯỢC ĐỐI VỚI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI :
Sinh viên nước ngoài có bằng tương đương TN THPT Pháp có thể đăng ký xét tuyển vào năm học PACES và theo học cùng chương trình như sinh viên của Pháp.
Sinh viên nước ngoài đã học ngành y – dược trong nước của mình, dù ở trình độ nào cũng phải theo học PACES và tham gia kỳ thi cuối năm. Nếu thi đỗ, sinh viên có thể đề nghị xác nhận trình độ tương đương để học tiếp trình độ đã được ở trong nước mình.
Để vào giai đoạn 3, các bác sĩ trong nước phải tham gia một kỳ thi bác sĩ nội trú đặc biệt được Đại sứ quán Pháp tổ chức. Kỳ thi nhằm tuyển chọn sinh viên vào học :
  • DFMS, bằng chuyên khoa y với thời gian đào tạo từ 2 đến 6 học kỳ, dành cho thí sinhlaf các bác sĩ đang học chuyên khoa y ở trong nước.
  • DFMSA, bằng chuyên khoa y sâu, với thời gian học từ 1 đến 2 học kỳ, dành cho các thí sinh là bác sĩ đã có bằng chuyên khoa y ở trong nước.
Tất cả các chương trình y – dược đều đòi hỏi trình độ tiếng Pháp tốt (tối thiểu B2 theo chuẩn khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của Châu Âu CECR)
Từ khóa:   ·