Du học Pháp: Đại học Paris 1 Panthéon- Sorbonne

Du học Pháp: Với bề dày hơn 8 thế kỷ, Đại học Paris 1 Pantheon Sorbonne là một trong những trường đại học lớn nhất của Pháp, mục tiêu trở thành một trong những trung tâm lớn về nghiên cứu của châu Âu trong thế kỷ XXI.

Đại học Paris 1 còn là một trong những kho tài liệu lớn nhất nước Pháp với hơn 50 thư viện và trung tâm tài liệu. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu đào tạo, giáo sư, thẩm phán, luật sư, giám đốc điều hành doanh nghiệp và chính phủ của Pháp; Phát triển nghiên cứu và đào tạo trong nhiều lĩnh vực của châu Âu và quan hệ quốc tế.

 

du hoc phap dh Paris 1 Du học Pháp: Đại học Paris 1 Panthéon  Sorbonneduhocphap.edu.vn

 

 

Đại học Paris 1 qua một vài con số ấn tượng

  • 1603 giáo viên, nhà nghiên cứu và 832 kỹ sư, nhân viên hành chính, cán bộ kỹ thuật phục vụ gần 40.000 sinh viên
  • Hơn 200 hội nghị, hội thảo được tổ chức hàng năm
  • 42 đội và các phòng thí nghiệm nghiên cứu nổi tiếng;
  • 350 đề tài tiến sĩ/ năm

 

Đào tạo

Từ năm 1971, đại học Paris 1 đã xây dựng một chương trình đào tạo đa ngành, sáng tạo liên quan đến luật, nhân văn, kinh tế. Nền giáo dục truyền thống nổi tiếng  của Pháp trong các lĩnh vực lịch sử, địa lý, triết học, chính trị, khoa học kinh tế dần đã được thêm vào các ngành mới như:  nghệ thuật tạo hình, toán học ứng dụng, khoa học xã hội, quản lý doanh nghiệp, văn hóa, du lịch và truyền thông, vv…

 

Học phí:

  • Licence 1ère, 2ème et 3ème année : 178,57 euros
  • Master 1 et Master 2 Professionnel ou Recherche : 241,57 euros
  • Doctorat : 363,57 euros