Cơ hội du học từ bài thi SAT

duhocsinh Cơ hội du học từ bài thi SATSAT (Scholastic Aptitude Test) là bài thi đánh giá khả năng của học sinh trung học và kiểm tra đầu vào của các trường đại học, cao đẳng trên thế giới. Hầu hết các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ đều dựa vào SAT để đánh giá khả năng suy luận của học sinh trung học cho việc học ở các bậc cao hơn.

SAT đánh giá các kỹ năng phân tích và xử lý tình huống của học sinh trung học. Điểm SAT còn là căn cứ quan trọng để xét cấp học bổng đại học.SAT gồm 4 phần thi: toán (quantitative), từ vựng (verbal), đọc hiểu (reading) và viết (writing), trong đó tổng điểm tối đa là 2.400.

SAT được tổ chức mỗi năm 6 lần ở nhiều nước trên thế giới, với nội dung và ngày thi như nhau. Vì vậy, teen có thể chọn thời điểm đăng ký dự thi, đồng thời có thể thi nhiều lần để lấy điểm cao. Kết quả thi SAT được bảo lưu 5 năm. Hiện nhiều trường đại học ở Australia, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Singapore… sử dụng SAT như một công cụ đánh giá chất lượng sinh viên.