Chế độ khen thưởng mới cho du học sinh xuất sắc

du hoc sinh xuat sac 300x235 Chế độ khen thưởng mới cho du học sinh xuất sắcTin giáo dục – Lưu học sinh nhận học bổng ngân sách nhà nước, học bổng Hiệp định nếu hoàn thành chương trình học tập với kết quả xuất sắc trước thời gian quy định ghi trong quyết định cử đi học, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài, được hưởng 50% số tiền sinh hoạt phí của thời gian hoàn thành trước hạn.

Lưu học sinh nhận học bổng ngân sách nhà nước nếu có thành tích xuất sắc trong học tập và được cơ sở đào tạo nước ngoài miễn hoặc giảm học phí hoặc được cấp học bổng du học, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài thì được xem xét thưởng theo các mức:

Thưởng 6 tháng sinh hoạt phí áp dụng cho nước đang theo học (với trường hợp được cơ sở đào tạo nước ngoài miễn học phí toàn bộ khóa học); được thưởng 03 tháng sinh hoạt phí áp dụng cho nước đang theo học (trường hợp được cơ sở đào tạo nước ngoài giảm từ 50% học phí toàn bộ khóa học trở lên; được thưởng 1 tháng sinh hoạt phí áp dụng cho nước đang theo học (Nếu được cơ sở đào tạo nước ngoài giảm từ 15% học phí toàn bộ khóa học trở lên trở lên).

Tập thể, cá nhân lưu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động hữu nghị, thực hiện tốt các quy định của Việt Nam và nước sở tại, có xác nhận của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hoặc đề nghị cơ quan chức năng khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Tuy nhiên, để được hưởng chế độ khen thưởng, các lưu học sinh phải thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.

Dự thảo cũng quy định những trường hợp du học sinh phải đền bù chi phí đào tạo, cụ thể: Không tham gia khóa học khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cấp kinh phí đào tạo; Tự ý bỏ học, thôi học trong thời gian được cử đi đào tạo; Tham gia khóa học đầy đủ thời gian quy định nhưng không được cấp văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan; Vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo và bị thôi học, đuổi học hoặc trục xuất về nước; Bỏ việc hoặc tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định.

Nguồn : Giáo dục và Thời đại