Chuyên trang Du học Pháp của Công ty tư vấn du học AMEC

Cao đẳng

Du học Pháp tìm hiểu Học viện IUT PERPIGNAN

nss_1272465056

Du học Pháp: Thành lập vào năm 1974, IUT Perpignan đưa ra chương trình đào tạo tổng quan gắn với đào tạo công nghệ, điều này cho phép việc thích nghi nhanh của sinh viên với thực tiễn kinh tế thường nhật.

Với đội ngũ giảng viên …