Bài tập ngữ pháp: Trắc nghiệm trình độ A

MBA Banner Bài tập ngữ pháp: Trắc nghiệm trình độ AHãy đọc kỹ các câu sau và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. Bài tập này được trích ra từ những đề thi chứng chỉ quốc gia trình độ A.

{iframe height=”2800″}https://www.amec.com.vn/English/tracnghiemtonghop.htm{/iframe}