Bài tập giới từ tiếng Anh 01

1241602193 du hoc00 Bài tập giới từ tiếng Anh 01Hãy đọc kỹ từng câu và chọn phương án đúng. 10 bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo mức độ khó.

{iframe height=”2960″}https://www.amec.com.vn/English/20tngioitu01.html{/iframe}