An excellent interpreter

interpreter symbol text An excellent interpreterA famous writer who was visiting Japan was invited to give a lecture at a university to a large group of students. As most of them could not understand spoken English, he had to have an interpreter.

During his lecture he told an amusing story which went on for rather a long time. At last he stopped to allow the interpreter to translate it into Japanese, and was very surprised when the man did this in a few seconds, after which all the students laughed loudly.

After the lecture, the writer thanked the interpreter for his good work and then said to him,

“ Now please tell me how you translated that long story of mine into such a short Japanese one.”

“ I didn’t tell the story at all,” the interpreter answered with a smile. I just said, “ The honorable lecture has just told a funny story. You with all laugh, please.”

Người phiên dịch xuất sắc

Một nhà văn nổi tiếng đang viếng thăm nước Nhật và được mời đến giảng tại một trường đại học cho một nhóm sinh viên. Vì hầu hết sinh viên không nghe được tiếng anh nên ông phải thuê phiên dịch.

Trong khi giảng ông kể lại một câu chuyện vui khá dài. Cuối cùng ông dừng lại để người phiên dịch dịch sang tiếng Nhật. Ông rất ngạc nhiên vì anh phiên dịch đó chỉ kể lại câu chuyện trong vòng có vài giây mà sau đó tất cả sinh viên đều cười ồ lên.

Sau buổi giảng nhà văn cảm ơn anh phiên dịch vì đã dịch rất giỏi. Sau đó ông hỏi:

-“ Xin anh cho biết làm thế nào mà anh dịch cả một câu chuyện dài như vậy của tôi sang có một vài lời tiếng Nhật mà thôi?”

Người phiên dịch mỉm cười trả lời:

-“ Tôi không hề kể lại câu chuyện mà chỉ nói: “Vị giáo sư đáng kính của chúng ta vừa kể một câu chuyện cười. Đề nghị tất cả các bạn cười to lên.”