A new trick

trick A new trickThe conjurer was arranging a new stage trick, and on the day before its introduction he asked his young son to help him.

“When I ask for a boy to come on the stage, you must come at once. But you must not do anything or say anything that will make the audience think that you know me.”

The boy said he understood everything and when the conjurer asked for help, he came forward quickly and was invited on the stage. When he got there, the conjurer said:

“Look at this boy! He has never seen me before, have you, my boy?”

“No, father!” answered the boy.

Một trò ảo thuật mới

Một người làm trò ảo thuật đang dàn dựng một tiết mục ảo thuật mới trên sân khấu, và hôm trước ngày mở màn anh ta nhờ cậu con trai giúp sức:

-“Khi bố mời một cậu bé lên sân khấu, thì con phải lên ngay. Nhưng con không được nói gì hay làm gì khiến khán giả nghĩ là con biết bố đấy nhé.”

Cậu bé nói là đã hiểu hết mọi chuyện và khi người diễn trò xin giúp, cậu nhanh chóng đi lên và được mời lên sân khấu. Khi cậu đứng đó, người diễn trò nói:

-“Xin hãy nhìn cậu bé này! Trước đây cậu ấy chưa bao giờ trông thấy tôi, có phải thế không, cậu bé?”

– “Vâng, thưa bố!”, cậu bé trả lời.